5. PREDSJEDNIK UDRUGE - Krscanska Udruga Dereka Princa

Suchen
Idite na sadržaj

Glavni izbornik:

5. PREDSJEDNIK UDRUGE

O NAMA > KUDP STATUT
 

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 88/01 i 11/02) na osnivačkoj Skupštini KRŠĆANSKA UDRUGA "DEREK PRINCE" - udruga za promicanje kršćanske riječi i kršćanskih vrijednosti, održane dana 19.04.2010. godine, donešen je:STATUT KRŠĆANSKE UDRUGE "DEREK PRINCE"5. PREDSJEDNIK UDRUGEČlanak 22.


Predsjednika Udruge bira Skupština na mandat od četiri godine.

Predsjednik:

- zastupa Udrugu;
- pokreće raspravu o određenim pitanjima iz djelokruga Skupštine;
- brine se o upoznavanju javnosti s radom Skupštine;
- rukovodi radom Skupštine;
- obavlja i druge poslove utvrđene ovim Statutom.

 
 
Nazad na sadržaj | Nazad na glavni izbornik