NAJVEĆI JEDINSTVENI PROBLEM U CRKVI DANAS - Kršćanska udruga Derek Prince

KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE
KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE
Idi na sadržaj
PROUČAVANJE > VIDEO
Najveći jedinstveni problem u crkvi danas
Derek Prince

Možda vam se čini da prenaglašavam ovo, ali sam stvarno došao do zaključka da je najveći jedinstveni problem u crkvi danas jeste osobna ambicija, od djela (crkvenih) službenika. Ja ne kažem da sam pošteđen. U Filipljanima drugog poglavlja, na početku prvog stiha, Pavao kaže: Prema tome ako postoji ikakva utjeha, ikakva udobnost u Kristu, ako ikakva utjeha od ljubavi, ako ikakvo zajedništvo sa Duhom, ako ikakva privrženost i milosrđe, to su sve jako moćne riječi, ono nisu plitki osjećaji, one idu direktno duboko dolje, ispunite moju radost tako da budete istog mišljenja, imajući istu ljubav, budite jednodušni od jednog uma. Neka ništa ne bude učinjeno po osobnoj ambiciji ili umišljenosti, ali u poniznosti uma neka jedan drugog smatra boljim/većim od sebe. Ja ne znam, hoću li... vi me možete optužiti da prenaglašavam ovo, ali osobno vidim mnogo osobne ambicije u crkvi, da budem iskren. Osobno sam upoznao mnogo divnih (crkvenih) službenika, ali većina pokretačke sile u crkvi danas koju osobno vidim je ambicija. Imati veću crkvu, držati veći sastanak, imati više imena na listi slanja pošte, da ljudi saznaju za mene, da se ljudi zainteresiraju za mene. Možda sam ciničan, ali to je ono što osobno vidim kao jednu od glavnih pokretačkih sila u kršćanstvu danas. I Pavao kaže: odrežite to neka to nema mjesta, neka ništa ne bude učinjeno po osobnoj ambiciji. Što nas treba pokretati? Što je odgovor? Točno: ljubav ili sažaljenje.
Copyright © 2019 Kršćanska udruga Derek Prince.
Natrag na sadržaj