KAKO KUŠATI DUHOVE - Kršćanska udruga Derek Prince

KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE
KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE
Idi na sadržaj
PROUČAVANJE > VIDEO
Kako kušati duhove
Derek Prince

Sljedeći stih, On (Duh Sveti) će proslaviti Mene (Isusa) jer će On (Duh Sveti) uzeti od onoga što je Moje (Isusovo) i proglasiti vama. Dopustite mi da vam skrenem pažnju: ovo je još jedan jako važan znak Duha Svetog, On uvijek proslavlja Isusa. Ako se vi ikada budete sukobili sa duhovnim manifestacijama koje ne proslavljaju Isusa, nego daje slavu čovjeku ili nekom drugom ili drugačijem smjeru, možete biti sigurni da to nije od Duha Svetog. Zato što je glavna služba Duha Svetog da otkrije i proslavi Isusa, to je jedan dobar način, kušanja duhova. Biblija kaže da kušamo duhove. Vi možete kušati da li je stvar od Duha Svetog, jedan siguran test je da će proslaviti Isusa. Ako ne, to može zvučati jako dobro, zvučati jako duhovno, može biti izgovoreno jakim gromkim glasom, ali to nije od Duha Svetog, jer On ne bi proslavio bilo koga osim Isusa. Od momenta kada ljudska osobnost počne uzimati slavu za sebe, Duh Sveti kaže: izvinite ali Ja moram otići, vi možete nastaviti, ali Ja neću biti tu. Tako su mnoge, mnoge službe otišle ukrivo koliko imam životnog sjećanja, osobnog sjećanja za vrijeme moga života, koje proseže mnogo dalje od nekolicine vas. Ne mogu izračunati brojčano koliko je (crkvenih) službi koje su završile u ruševimnama jer je čovjek uzeo slavu koju je Duh Sveti dao samo Isusu. Želim Vam reći da sam jako, jako svjestan toga – osobno. Osobno konstantno provjeravam sam sebe: dajem li slavu Isusu ili pokušavam uvjeriti ljude da Derek Prince je netko važan?! Derek Prince je griješnik, spašen milošću Božjom.
Copyright © 2019 Kršćanska udruga Derek Prince.
Natrag na sadržaj