DEREK PRINCE OPISUJE MAČ DUHA, ODNOSNO RIJEČ BOŽJU - Kršćanska udruga Derek Prince

KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE
KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE
Idi na sadržaj
PROUČAVANJE > VIDEO
DEREK PRINCE OPISUJE MAČ DUHA, ODNOSNO RIJEČ BOŽJU
Derek Prince

Efežani 6:17 kaže: Uzmite i kacigu spasenja i mač Duha, to jest Riječ Božju. Na kratak, jednostavan način Derek opisuje Riječ Božju – Bibliju kao mač Duha. Nažalost, mnogi kršćani ne koriste mač Duha u svom kršćanskom životu protiv nevidljivog neprijatelja. Postoje dvije riječi u grčkom jeziku koje mi prevodimo sa jednom riječju. Pogledajte kratak video i primite pouku koja vam može donijeti blagoslov.
Copyright © 2019 Kršćanska udruga Derek Prince.
Natrag na sadržaj