3. ČLANSTVO U UDRUZI - Kršćanska udruga Derek Prince

KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE
KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE
Idi na sadržaj
O NAMA > KUDP STATUT

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22),
na osnivačkoj sjednici Skupštine udruge KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE, održanoj dana 16. veljače 2023. godine, usvojen je

KRŠĆANSKE UDRUGE DEREK PRINCE

3. ČLANSTVO U UDRUZI

Članak 10.

Članom Udruge može postati svaka fizička i pravna osoba koja je uskladila svoj život s biblijskim načelima, prakticira svoju kršćansku vjeru i želi doprinijeti radu Udruge svojim aktivnim sudjelovanjem.
Primitak u članstvo odobrava Skupština većinom glasova članova skupštine.

Članak 11.

Članom Udruge se postaje upisom u Registar članova koje vodi predsjednik Udruge.
Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, ako su utvrđene statutom udruge te datumu prestanka članstva u udruzi, a može sadržavati i druge podatke.

Članak 12.

Prava članova su:
- da neposredno ili putem predstavnika sudjeluju i odlučuju u tijelima Udruge ili u višim oblicima udruživanja;            
- da biraju i budu birani u sva tijela Udruge;
- da traže pomoć od članova Udruge kad im je pomoć potrebna.

Članak 13.

Obveze članova su:
- da svojim aktivnim radom ostvaruju ciljeve i podupiru djelatnost Udruge;   
- da sudjeluju u radu udruge;   
- da se pridržavaju odredbi Statuta;   
- da imaju pravo birati i biti birani u tijela udruge.

Članak 14.

Članstvo u Udruzi prestaje:
- dragovoljnim istupom;
- isključenjem;
- smrću;
- neplaćanjem članarine u razdoblju dužem od dvije godine;
- prestankom rada udruge.

Članak 15.

Član Udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Udruge ili prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njezinu članstvu. Odluku o isključenju donosi predsjednik. Isključeni član ima pravo prigovora Skupštini u roku od petnaest dana od dana primitka odluke o isključivanju. Skupština o prigovoru odlučuje na prvoj sljedećoj sjednici. Odluka Skupštine je konačna.

Članak 16.

U ostvarivanju svojih ciljeva Udruga surađuje sa Crkvom i crkvenim organizacijama i drugim udrugama te se može udruživati u slične asocijacije i udruge istog profila u zemlji i inozemstvu. Odluku o udruživanju donosi Skupština.

Copyright © 2019 Kršćanska udruga Derek Prince.
Natrag na sadržaj