3. ČLANSTVO U UDRUZI - Krscanska Udruga Dereka Princa

Suchen
Idite na sadržaj

Glavni izbornik:

3. ČLANSTVO U UDRUZI

O NAMA > KUDP STATUT
 

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 88/01 i 11/02) na osnivačkoj Skupštini KRŠĆANSKA UDRUGA "DEREK PRINCE" - udruga za promicanje kršćanske riječi i kršćanskih vrijednosti, održane dana 19.04.2010. godine, donešen je:STATUT KRŠĆANSKE UDRUGE "DEREK PRINCE"3. ČLANSTVO U UDRUZIČlanak 9.


Članom Udruge može postati svaka poslovno sposobna fizička i pravna osoba koja je uskladila svoj život s biblijskim načelima, prakticira svoju kršćansku vjeru i želi doprinijeti radu Udruge svojim aktivnim sudjelovanjem. Primitak u članstvo odobrava Skupština većinom glasova članova skupštine.


Članak 10.


Članom Udruge se postaje upisom u Registar članova koje vodi predsjednik Udruge.


Članak 11.


Prava članova su:

- da neposredno ili putem predstavnika sudjeluju i odlučuju u tijelima Udruge ili u višim oblicima udruživanja;
- da biraju i budu birani u sva tijela Udruge;
- da traže pomoć od članova Udruge kad im je pomoć potrebna.


Članak 12.


Obveze članova su:

- da svojim aktivnim radom ostvaruju ciljeve i podupiru djelatnost Udruge;
- da sudjeluju u radu udruge;
- da se pridržavaju odredbi Statuta;
- da ima pravo birati i biti birani u tijela udruge.


Članak 13.


Članstvo u Udruzi prestaje:

- dragovoljnim istupom;
- isključenjem;
- smrću.


Članak 14.


Član Udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Udruge ili prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njezinu članstvu. Odluku o isključenju donosi predsjednik. Isključeni član ima pravo prigovora Skupštini u roku od petnaest dana od dana primitka odluke o isključivanju. Skupština o prigovoru odlučuje na prvoj slijedećoj sjednici. Odluka Skupštine je konačna.


Članak 15.


U ostvarivanju svojih cijeva Udruga surađuje sa Crkvom i crkvenim organizacijama i drugim udrugama te se može udruživati u slične asocijacije i udruge istog profila u zemlji i inozemstvu. Odluku o udruživanju donosi Skupština.

 
 
Nazad na sadržaj | Nazad na glavni izbornik