2. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE - Krscanska Udruga Dereka Princa

Suchen
Idite na sadržaj

Glavni izbornik:

2. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE

O NAMA > KUDP STATUT
 

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 88/01 i 11/02) na osnivačkoj Skupštini KRŠĆANSKA UDRUGA "DEREK PRINCE" - udruga za promicanje kršćanske riječi i kršćanskih vrijednosti, održane dana 19.04.2010. godine, donešen je:STATUT KRŠĆANSKE UDRUGE "DEREK PRINCE"2. CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGEČlanak 7.


Cilj Udruge je promicanje kršćanske riječi i kršćanskih vrijednosti, kršćanske etike, skladu u obitelji, itd., baziranih na principima koji su otkriveni u Svetom Pismu, a objašnjeni i protumačeni od strane pokojnog učitelja Biblije Derek Prince (1915-2003).


Članak 8.


Ostvarivanje cilja iz Članka 7. Udruga ostvaruje kroz slijedeće djelatnosti:

- sudjeluje na seminarima; sudjeluje sa drugim udrugama koje imaju iste ili slične ciljeve; organizira skupove na temu promicanja kršćanskih vrijednosti; edukacija mladih o kršćanskim vrjednostima;
- informiranje, podučavanje i obučavanje građana kroz izdavanje publikacija (knjiga, internet stranice, elektronskih te audio i vizualnih medija) sukladno posebnim propisima;
- promocija, podučavanje i instrukcije u biblijskim principima kroz konferencije i skupove u skladu sa posebnim propisima;
- prikupljanje dobrovoljnih priloga sa svrhom pomoći KRŠĆANSKA UDRUGA "DEREK PRINCE" - udruga za promicanje kršćanske riječi i kršćanskih vrijednosti, sa ciljem rasta u potpomaganju službe za dobrobit kršćana u Hrvatskoj.

 
 
Nazad na sadržaj | Nazad na glavni izbornik