8. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE - Kršćanska udruga Derek Prince

KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE
KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE
Idi na sadržaj
O NAMA > KUDP STATUT

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 88/01 i 11/02) na osnivačkoj Skupštini KRŠĆANSKA UDRUGA "DEREK PRINCE" - udruga za promicanje kršćanske riječi i kršćanskih vrijednosti, održane dana 19.04.2010. godine, donešen je:

STATUT KRŠĆANSKE UDRUGE "DEREK PRINCE"

8. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 27.

Statut Udruge donosi i mijenja Skupština većinom glasova svih članova nakon provedene rasprave.

Članak 28.

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština Udruge.
Tumačenja drugih akata daje Predsjednik Udruge.

Članak 29.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Karlovac, 01.01.2019 god.

PREDSJEDNIK:
Damir Blažić

8. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Copyright © 2019 Kršćanska udruga Derek Prince.
Natrag na sadržaj