8. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE - Kršćanska udruga Derek Prince

KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE
KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE
Idi na sadržaj
O NAMA > KUDP STATUT

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22),
na osnivačkoj sjednici Skupštine udruge KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE, održanoj dana 16. veljače 2023. godine, usvojen je

KRŠĆANSKE UDRUGE DEREK PRINCE

8. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 30.

Statut Udruge donosi i mijenja Skupština dvotrećinskom većinom glasova svih članova nakon provedene rasprave.

Članak 31.

Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština Udruge.
Tumačenja drugih akata daje Predsjednik Udruge.

Članak 32.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se od dana upisa u Registar udruga Republike Hrvatske.   PREDSJEDNIK
Damir Blažić

Copyright © 2019 Kršćanska udruga Derek Prince.
Natrag na sadržaj