8. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE - Krscanska Udruga Dereka Princa

Suchen
Idite na sadržaj

Glavni izbornik:

8. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

O NAMA > KUDP STATUT
 

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 88/01 i 11/02) na osnivačkoj Skupštini KRŠĆANSKA UDRUGA "DEREK PRINCE" - udruga za promicanje kršćanske riječi i kršćanskih vrijednosti, održane dana 19.04.2010. godine, donešen je:STATUT KRŠĆANSKE UDRUGE "DEREK PRINCE"8. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBEČlanak 27.


Statut Udruge donosi i mijenja Skupština većinom glasova svih članova nakon provedene rasprave.


Članak 28.


Tumačenje odredbi ovog Statuta daje Skupština Udruge.
Tumačenja drugih akata daje Predsjednik Udruge.


Članak 29.


Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.Karlovac, 19.04.2010 god.

PREDSJEDNIK:
Damir Blažić

 
 
Nazad na sadržaj | Nazad na glavni izbornik