7. PRESTANAK RADA UDRUGE - Kršćanska udruga Derek Prince

KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE
KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE
Idi na sadržaj
O NAMA > KUDP STATUT

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22),
na osnivačkoj sjednici Skupštine udruge KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE, održanoj dana 16. veljače 2023. godine, usvojen je

KRŠĆANSKE UDRUGE DEREK PRINCE

7. PRESTANAK RADA UDRUGE

Članak 28.

Udruga prestaje s radom u slučajevima predviđenim zakonom i temeljem odluke skupštine.
U slučaju prestanka rada na temelju odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku djelovanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova svih članova Udruge.
U slučaju prestanka postojanja Udruge, imovina se nakon namirenja troškova vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi, koje imaju iste ili slične ciljeve, na temelju odluke Skupštine.

LIKVIDATOR

Članak 29.

Likvidatora udruge imenuje i opoziva Skupština.
Likvidator zastupa udrugu u postupku likvidacije, te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje udruge do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga. Likvidator ne mora biti član udruge.
Copyright © 2019 Kršćanska udruga Derek Prince.
Natrag na sadržaj