7. PRESTANAK RADA UDRUGE - Krscanska Udruga Dereka Princa

Suchen
Idite na sadržaj

Glavni izbornik:

7. PRESTANAK RADA UDRUGE

O NAMA > KUDP STATUT
 

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 88/01 i 11/02) na osnivačkoj Skupštini KRŠĆANSKA UDRUGA "DEREK PRINCE" - udruga za promicanje kršćanske riječi i kršćanskih vrijednosti, održane dana 19.04.2010. godine, donešen je:STATUT KRŠĆANSKE UDRUGE "DEREK PRINCE"7. PRESTANAK RADA UDRUGEČlanak 26.


Udruga prestaje s radom u slučajevima predviđenim zakonom i temeljem odluke skupštine. U slučaju prestanka rada na temelju odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku djelovanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova svih članova Udruge. Nakon prestanka postojanja udruge, pokretna imovina udruge će pripasti sličnoj Udruzi sa ciljem izgradnja kršćana kroz biblijsko podučavanje.

 
 
Nazad na sadržaj | Nazad na glavni izbornik