7. PRESTANAK RADA UDRUGE - Kršćanska udruga Derek Prince

KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE
KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE
Idi na sadržaj
O NAMA > KUDP STATUT

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 88/01 i 11/02) na osnivačkoj Skupštini KRŠĆANSKA UDRUGA "DEREK PRINCE" - udruga za promicanje kršćanske riječi i kršćanskih vrijednosti, održane dana 19.04.2010. godine, donešen je:

STATUT KRŠĆANSKE UDRUGE "DEREK PRINCE"

7. PRESTANAK RADA UDRUGE

Članak 26.

Udruga prestaje s radom u slučajevima predviđenim zakonom i temeljem odluke skupštine. U slučaju prestanka rada na temelju odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku djelovanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova svih članova Udruge. Nakon prestanka postojanja udruge, pokretna imovina udruge će pripasti sličnoj Udruzi sa ciljem izgradnja kršćana kroz biblijsko podučavanje.

Copyright © 2019 Kršćanska udruga Derek Prince.
Natrag na sadržaj