MOLITVA OSLOBOĐENJA OD PROKLETSTVA - Kršćanska udruga Derek Prince

KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE
KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE
Idi na sadržaj
PROUČAVANJE > VIDEO
Molitva oslobođenja od prokletstva
Derek Prince

Gospodine Isuse Kriste, ja vjerujem da si Ti Sin Božji i jedini put do Boga. Da si umro na križu za moje grijehe i ponovo se digao od mrtvih. Da si na križu učinjen prokletim, sa svakim prokletstvom koje je dospjelo na mene, tako da ja mogu biti otkupljen od prokletstva, i ući u blagoslov. Gospodine ja ispovijedam bilo koje grijehe, koje sam ja počinio, ili moji preci, ja molim Tvoje oproštenje. Isto tako, ja opraštam svima onima, koji su me povrijedili ili nanijeli zlo, ja opraštam njima kao što je sam Bog oprostio meni. Ja isto opraštam sam sebi. Ja se odričem svakog dodira sa okultom, u bilo kojem obliku, i obvezujem se da ću se riješiti bilo koje okultne stvari. I sada Gospodine, pošto sam vjerom primio tvoje oproštenje, sa autoritetom koji imam kao dijete Božje, ja sada sam sebe oslobađam, i one koji su pod mojim autoritetom, od bilo kojeg prokletstva nad našim životima, upravo sada, u ime Isusa – ja objavljujem oslobođenje, ja prihvaćam, i ja vjerom primam, u Isusovo ime. Amen. Hvala Ti Bože, hvala Ti Isuse Kriste – hvala Ti. Sada započnite Mu zahvaljivati – to je sigurni izražaj vjere.
Copyright © 2019 Kršćanska udruga Derek Prince.
Natrag na sadržaj