2. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA - Kršćanska udruga Derek Prince

KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE
KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE
Idi na sadržaj
O NAMA > KUDP STATUT

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14, 70/17, 98/19 i 151/22),
na osnivačkoj sjednici Skupštine udruge KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE, održanoj dana 16. veljače 2023. godine, usvojen je

KRŠĆANSKE UDRUGE DEREK PRINCE

2. CILJEVI, PODRUČJE DJELOVANJA, DJELATNOSTI I GOSPODARSKE DJELATNOSTI UDRUGE
 
Članak 7.

Cilj Udruge je promicanje kršćanske riječi i kršćanskih vrijednosti, kršćanske etike, baziranih na principima koji su otkriveni u Svetom Pismu, a objašnjeni i protumačeni od strane pokojnog učitelja Biblije Derek Prince (1915-2003).

Udruga, sukladno ciljevima udruge djeluje na području:
- demokratska politička kultura: djelatnost: volonterstvo; razina: promicanje i razvoj volonterstva; djelatnost: promicanje društvene solidarnosti
- duhovnosti: djelatnost: religijske/vjerničke djelatnosti; razina: promicanje religijske etike, promocija i izgradnja međuvjerničkog dijaloga; djelatnost: duhovne djelatnosti; razina: promicanje duhovnih aktivnosti
- ljudska prava: djelatnost: vjerska prava i slobode
- međunarodna suradnja: djelatnost: međunarodna prijateljstva.

Članak 8.

Ostvarivanje cilja iz članka 7. Udruga ostvaruje kroz slijedeće djelatnosti:
- sudjeluje na seminarima;
- popularizacija i organiziranje hodočašća u hrvatska i inozemna svetišta
- promicanje vjerničke i međuvjerničke tolerancije i suživota na temelju tradicionalnih kršćanskih vrednota
- poticanje članova na zajedništvo i suradnju u svrhu ostvarivanja zajedničkih interesa u okviru Udruge;
- sudjeluje sa drugim udrugama koje imaju iste ili slične ciljeve;
- organizira skupove na temu promicanja kršćanskih vrijednosti;
- poticanje njegovanja kulture i kršćanskih vrednota kod članova Udruge i građana uopće;
- edukacija mladih o kršćanskim vrijednostima;
- prikupljanje dobrovoljnih priloga sa svrhom pomoći KRŠĆANSKA UDRUGA DEREK PRINCE sa ciljem rasta u potpomaganju službe za dobrobit kršćana u Hrvatskoj.

Članak 9.

Udruga, sukladno posebnim propisima, obavlja gospodarske djelatnosti:
- informiranje, podučavanje i obučavanje  građana kroz izdavanje publikacija (knjiga, internet stranice, elektronskih te audio i vizualnih medija)
- promocija, podučavanje i instrukcije u biblijskim principima kroz konferencije i skupove
- organiziranje hodočašća u zemlji i inozemstvu

Copyright © 2019 Kršćanska udruga Derek Prince.
Natrag na sadržaj