PROKLAMACIJA ZA MOJU DJECU - Krscanska Udruga Dereka Princa

Suchen
Idite na sadržaj

Glavni izbornik:

PROKLAMACIJA ZA MOJU DJECU

PROUČAVANJE > PROKLAMACIJE
 

PROKLAMACIJA

 
 

PROKLAMACIJA ZA MOJU DJECU


Ja i moja kuća ćemo služiti Gospodinu. 1

Gospodine, Ti si obećao izliti svoga Duha na moju djecu, i svoj blagoslov na moje potomke. 2

Zbog toga ja držim i vršim sve Tvoje zapovjedi tako da bude dobro meni i mojoj djeci poslje mene zauvijek. I mi činimo što je dobro i pravedno u Tvojim očima. 3

Ja upućujem svoje dijete prema njegovu putu, pa kad i ostari neće odstupiti od njega. 4

Ja ću urezati Tvoju Riječ u srce svoje dijece - govoreći im u svojoj kući, kada idu na put, kada lijegaju i kada ustaju. 5

Oče, uči ih svojim putovima, tako da će živjeti u tvojoj istini. 6

Bože, usmjeri njihova srca tako da se boje tvoga imena. 7

Bože, neka ne proklije koji gorki korjen u njihovom srcu. 8

Bože, pokaži im stazu života tako da imaju puninu radosti pred licem Tvojim. 9

Hvala ti Bože što si odlučio da budu baštinici kraljevstva, koje si pripremio za nas. 10

Udostoj se sada blagosloviti dom svoga sluge, da ostane dovijeka pred tobom. Jer kad Ti Gospode Jahve blagosloviš, kuća tvoga sluge/tvoje sluškinje će biti blagoslovljena zauvijek. 11

Amen

1) Jošua 24:15
2) Izaija 44:3
3) Ponovljeni zakon 12:28
4) Izreke 22:6
5) Ponovljeni zakon 6:7
6) 3. Ivan 4
7) Psalam 86:11
8) Hebreji 12:15
9) Psalam 16:11
10) Luka 12:32
11) 2. Samuel 7:29

 
 
Nazad na sadržaj | Nazad na glavni izbornik