MOJ IDENTITET 3 - Krscanska Udruga Dereka Princa

Suchen
Idite na sadržaj

Glavni izbornik:

MOJ IDENTITET 3

PROUČAVANJE > PROKLAMACIJE
 

PROKLAMACIJA

 
 

MOJ IDENTITET 3

U Kristu imam sigurnost


Zauvijek sam slobodan/a od osude. 1

Siguran/a sam: Bog čini da sve pridonosi dobru meni koji ga ljubim. 2

Oslobođen/a sam od svih optužbi. 3

Ja ne mogu biti rastavljen/a od ljubavi Božje. 4

Ja sam pomazan/a i obilježen/a pečatom od Boga. 5

Moj život je skriven s Kristom u Bogu. 6

Siguran/a sam da će Bog koji je započeo dobro djelo u meni dovršiti ga do dana Krista Isusa. 7

Moja je domovina na nebesima. 8

Ja nemam duha straha, već duha snage, ljubavi i trijeznosti. 9

Ja mogu primiti milosrđe i naći milost za pravodobnu pomoć. 10

Ja sam rođen/a od Boga i Zli me ne može dohvatiti. 11

1) Rimljani 8:1-2
2) Rimljani 8:28
3) Rimljani 8:31-34
4) Rimljani 8:35-39
5) 2. Korinćani 1:21-22
6) Kološani 3:3
7) Filipljani 1:6
8) Filipljani 3:20
9) 2. Tim 1:7
10) Hebreji 4:16
11) 1. Ivan 5:18

 
 
Nazad na sadržaj | Nazad na glavni izbornik