MOJ IDENTITET 2 - Krscanska Udruga Dereka Princa

Suchen
Idite na sadržaj

Glavni izbornik:

MOJ IDENTITET 2

PROUČAVANJE > PROKLAMACIJE
 

PROKLAMACIJA

 
 

MOJ IDENTITET 2

U Kristu sam dragocjen


Ja sam sol zemlji i svjetlo svijetu. 1

Ja sam mladica na pravom trsu, i kanal Njegovog života. 2

Izabran/a sam da rodim rod. 3

Ja sam Kristov svjedok. 4

Ja sam hram Božji. 5

Ja imam službu pomirenja od Boga. 6

Ja sam Božji suradnik/ca. 7

Ja sam postavljen/a na nebesima u Kristu Isusu. 8

Ja sam Božje stvorenje. 9

U Kristu imam pouzdanje i slobodan pristup Bogu. 10

Sve mogu u Kristu koji mi daje snagu. 11

1) Matej 5:13-14
2) Ivan 15:1, 5
3) Ivan 15:16
4) Djela 1:8
5) 1. Korinćanima 3:16
6) 2. Korinćanima 5:18-21
7) 2. Korinćanima 6:1
8) Efežanima 2:6
9) Efežanima 2:10
10) Efežanima 3:12
11) Filipljanima 4:13

 
 
Nazad na sadržaj | Nazad na glavni izbornik