MOJ IDENTITET 1 - Krscanska Udruga Dereka Princa

Suchen
Idite na sadržaj

Glavni izbornik:

MOJ IDENTITET 1

PROUČAVANJE > PROKLAMACIJE
 

PROKLAMACIJA

 
 

MOJ IDENTITET 1

U Kristu ja sam prihvaćen/a


Ja sam dijete Božje. 1

Ja sam Kristov prijatelj. 2

Ja sam opravdan/a po vjeri u Krista. 3

Ja sam ujedinjen/a sa Bogom i u jednom duhu sa Njim. 4

Ja sam kupljen/a visokom cijenom i pripadam Bogu. 5

Ja sam ud tijela Kristovog. 6

Ja sam svetac. 7

Ja sam prihvaćen/a kao dijete Božje. 8

Ja imam pristup Bogu po Isusu Kristu u Duhu Svetom. 9

Ja sam primio/la oproštenje i oslobođenje od grijeha. 10

Ja sam ispunjen/a u Kristu. 11

1) Ivan 1:12
2) Ivan 15:15
3) Rimljani 5:1
4) 1 Korinćani 6:17
5) 1. Korinćani 6:19, 4:20
6) 1. Korinćani 12:27
7) Efežani 1:1
8) Efežani 1:5
9) Efežani 2:18
10) Kološani 1:14
11) Kološani 2:9

 
 
Nazad na sadržaj | Nazad na glavni izbornik