MOJ GOSPODIN PROVIDA - Krscanska Udruga Dereka Princa

Suchen
Idite na sadržaj

Glavni izbornik:

MOJ GOSPODIN PROVIDA

PROUČAVANJE > PROKLAMACIJE
 

PROKLAMACIJA

 
 

MOJ GOSPODIN PROVIĐA


Ti si Jahve Jira, moj Gospodin koji proviđa. 1

Ja proklamiram: ni u čemu neću oskudjevati. 2

Dostatna mi je Božja milost. 3

Ja se ne brinem, jer se Ti Bože brineš za mene. 4

Ti znaš Bože moju potrebu, prije nego li je zatražim. 5

Prije nego li zazovem Ti ćeš se odazvati; govoriti ću, a Ti ćeš me uslišiti. 6

Poznata mi je milost Gospodina Isusa Krista, kako je radi mene od bogataša postao siromahom, tako da sam postao bogatašem njegovim siromaštvom. 7

A moj Bog će ispuniti u Kristu Isusu svaku moju potrebu raskošno prema svom bogatstvu. 8

Zbog toga, ja se uzdajem u Tebe Bože, jer Ti ne ostavljaš one koji Tebe ljube. 9

Ti si Jahve Jira, moj Gospodin koji proviđa.

1) Postanak 22:14
2) Psalam 23:1
3) 2. Korinćani 12:9
4) Matej 6:25
5) Matej 6:23, 1. Petar 5:7
6) Izaija 65:24
7) 2. Korinćani 8:9
8) Filipljani 4:19
9) Psalam 9:11


 
 
Nazad na sadržaj | Nazad na glavni izbornik