BOŽJA BOJNA OPREMA - Krscanska Udruga Dereka Princa

Suchen
Idite na sadržaj

Glavni izbornik:

BOŽJA BOJNA OPREMA

PROUČAVANJE > PROKLAMACIJE
 

PROKLAMACIJA

 
 

BOŽJA BOJNA OPREMA

Hvala Bogu koji nam dade pobjedu po našem Gospodinu Isusu Kristu. 1

Oblačim se u bojnu opremu Božju da se mogu suprostaviti đavolskim napadima. 2

Jer moja borba nije protiv krvi i tijela, nego protiv zlih sila Sotone. 2

Ne uzdam se u čovjeka, nego je Gospodin Svevišnji moja pomoć. 3

Opasujem svoje bokove sa istinom, razotkrivam sve laži Sotone 4, i živim u svjetlosti. 5

Štitim svoje srce oklopom pravednosti. 2

Po vjeri u Isusa Krista, ja imam pravednost Božju. 6

Obuvam noge spremnošću za Radosnu vijest mira sa Bogom. 2

Sa tim moja vjera je štit sa kojom mogu ugasiti sve goruće strijele đavla. 2

Ja štitim svoje misli i svoj um sa kacigom nade spasenja, jer ja znam kakve naume Bog ima prema meni, naume mira a ne nesreće: da mi dadne budućnost i nadu. 7, 8

Mač Duha, riječ Božja, je moje oružje. 2

Sa tim ja rušim svaku utvrdu i protivljenje Božjoj istini. 9

U Kristu, ja sam više nego pobjedink! 10

1) 1. Korinćani 15:57
2) Efežani 6:11-18
3) Psalam 118:8
4) Ivan 8:44, Efežani 5:11
5) Efežani 5:8
6) Rimljani 3:22, Galaćani 2:16
7) 1. Solunjani 5:8
8) Jeremija 29:11
9) 2. Korinćani 10:4
10) Rimljani 8:37

 
 
Nazad na sadržaj | Nazad na glavni izbornik