ČISTOĆA - Krscanska Udruga Dereka Princa

Suchen
Idite na sadržaj

Glavni izbornik:

ČISTOĆA

PROUČAVANJE > PROKLAMACIJE
 

PROKLAMACIJA

 
 

ČISTOĆA


Kako će čovjek čistim sačuvati put svoj? Čuvajući riječi tvoje.

Čisto srce stvori mi, Bože, i duh postojan obnovi u meni!

Smiluj mi se, Bože, po milosrđu svome, po velikom smilovanju izbriši moje bezakonje!

Sa svojim očima savez sam sklopio da pogledat neću nijednu djevicu.

Ako me moje oko navodi na grijeh, radije ću ga iskopati i baciti od sebe.

Zatim požuda, pošto začne, rađa grijeh, a grijeh, kada je gotov rađa, rađa smrt.

Bježim od seksualnog nemorala, izabirem život, tako da mogu živjeti za dobrobit moje dijece.

Moje tijelo je hram Duha Svetoga, koji stanuje u meni. Ne pripadam sam sebi, kupljen sam.

Pronikni me svega, Bože, srce mi upoznaj, iskušaj me i upoznaj misli moje: pogledaj, ne idem li putem pogubnim i povedi me putem vječnim!

1) Psalam 119:9, 11
2) Psalam 51:12
3) Psalam 51:3
4) Job 31:1
5) Matej 18:9
6) Jakov 1:15
7) 1. Korinćani 6:18
8) Ponovljeni zakon 30.19
9) 1. Korinćani 6:19
10) Psalam 139:23-24

 
 
Nazad na sadržaj | Nazad na glavni izbornik